Regulament evenimente

Regulament evenimente


Regulament

de participare la spectacolele și evenimentele
Teatrului Național Aureliu Manea Turda

⮚ Teatrul Național Aureliu Manea Turda aduce în atenţia dumneavoastră
următoarele reguli de bază, obligatorii pentru toate persoanele care
participă la spectacolele şi evenimentele teatrului.
⮚ Prin participarea la spectacolele şi evenimentele Teatrului Național Aureliu
Manea Turda, spectatorii se obligă să respecte prezentul regulament, pe
tot parcursul prezenței în spaţiile teatrului. În caz de nerespectare a acestor
reguli, teatrul îşi rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor sau
excluderea acestora de la evenimentele desfăşurate în sala teatrului fără a
avea obligaţia de a restitui contravaloarea biletului.
⮚ Accesul publicului la spectacole se face pe baza biletelor, abonamentelor
sau a invitațiilor. Acestea pot fi procurate de la agenţia de bilete a teatrului.
Rezervări de bilete
⮚ Pentru spectacolele Teatrului Național Aureliu Manea Turda se pot face
rezervări de bilete telefonic la numărul 0264/311952.
Rezervările sunt valabile 48 de ore, iar locul în sala de spectacol este
garantat doar prin cumpărarea biletelor.
⮚ În cazul în care se doreşte renunţarea la bilete, restituirea banilor se poate
face doar dacă s-a anunţat acest lucru cu minim 4 zile înainte de
eveniment.
Facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi
⮚ Teatrul Național Aureliu Manea Turda pune la dispoziţie locuri atât pentru
copiii cu handicap (în limita restricţiilor de vârstă impuse de eveniment), cât
și pentru adulţii cu handicap grav şi accentuat, şi însoţitorii lor. Intrarea

acestora se face gratuit pe baza documentelor justificative şi în limita
locurilor disponibile.
Restricţii de vârstă
⮚ Cu excepția spectacolelor pentru copii, accesul copiiilor sub 8 ani la
spectacolele pentru adolescenți sau maturi este interzis.
Accesul în sala de spectacol
⮚ Accesul în sala de spectacol se va face cu 15 minute înainte de începerea
reprezentaţiei.
⮚ Accesul publicului după începerea spectacolului este interzis.
⮚ Neprezentarea la timp la spectacol nu dă dreptul la rambursarea biletului
sau la utilizarea sa la o altă reprezentaţie ulterioară.
⮚ Pentru confortul spectatorilor se recomandă folosirea garderobei. Teatrul
Național Aureliu Manea Turda nu îşi asumă responsabilitatea pentru
obiectele pierdute sau uitate la garderobă.
Prezenţa în sălile de spectacole
⮚ Spectatorii se obligă să respecte regulile de bună purtare, să menţină
ordinea publică şi standardele de conduită acceptate, reglementările de
securitate şi de siguranţă antiincendiu şi să se conformeze ordinelor şi
regulamentelor teatrului.
⮚ Prin prezenţa la spectacolele şi evenimentele teatrului, spectatorul acceptă
să fie filmat, fotografiat în timpul acestora de către persoane autorizate de
teatru şi permite utilizarea înregistrărilor foto/video/audio în scopuri
promoţionale. Pentru mai multe informații despre protecția datelor dvs. vă
rugăm să consultați Politica de confidențialitate care poate fi găsită pe site-
ul instituției.
În incinta Teatrului Național Aureliu Manea Turda sunt strict interzise
următoarele:

⮚ Fotografierea, filmarea sau înregistrarea audio a spectacolelor fără un
acord prealabil din partea conducerii.
⮚ Folosirea telefoanelor mobile pe toată durata de desfăşurare a
spectacolului/evenimentului pentru asigurarea confortului celorlalţi
spectatori şi desfăşurarea în condiţii optime a respectivului
spectacol/eveniment.
⮚ Fumatul în interiorul spațiilor (inclusiv ţigaretele medicinale sau
electronice).
⮚ Accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate.
⮚ Accesul animalelor în sala de spectacol şi interiorul teatrului.
⮚ Accesul în sălile de spectacol cu orice tip de alimente, băuturi colorate sau
carbogazoase, băuturi alcoolice.
⮚ Accesul în incinta teatrului cu lanternă laser, obiecte contondente sau
ascuţite, substanţe toxice, arme.
⮚ Aruncarea oricărui obiect în scenă sau în sală, săvârşirea acţiunilor care
încalcă ordinea şi periclitează desfăşurarea evenimentelor.
⮚ Comportamentul agresiv, limbajul vulgar şi abuziv, ameninţările, tonul
ridicat faţă de ceilalţi spectatori sau față de reprezentanţi ai teatrului.
⮚ Efectuarea actelor de comerţ de orice tip, sau distribuirea de material cu
conţinut informaţional şi/sau publicitar, fără acordul scris al conducerii.
Reprezentanţii Teatrului Național Aureliu Manea Turda, îşi rezervă
dreptul de a interveni în oricare din aceste situaţii, în scopul respectării
celor de mai sus.
Modificarea programului de spectacole
În caz de îmbolnăvire a unui actor, caz fortuit sau caz de forţă majoră,
Teatrul Național Aureliu Manea Turda îşi rezervă dreptul de a face
modificări în programul de spectacole, iar biletele vândute pot fi rambursate
sau își păstrează valabilitatea pentru o altă reprezentaţie.
Contravaloarea biletelor deteriorate nu va putea fi rambursată.

Programul de spectacole al Teatrului Național Aureliu Manea Turda este
disponibil pe www.tnamt.ro și pe pagina de Facebook
facebook.com/teatruturda.
Amintim publicului că Teatrul Național Aureliu Manea Turda este
singurul producător, titular al dreptului de autor şi al drepturilor conexe din
spectacole şi ale spectacolelor prezentate de către acesta, prin urmare îşi
rezervă dreptul de a-şi apăra interesele prin toate mijloacele prevăzute de
lege.

Acest regulament a fost aprobat în Ședința de Consiliu Administrativ
al Teatrului.

Manager,
Cătălin Grigoraș

Alte sugestii

Programul anual al achizițiilor publice
Bilanț
Buget
Spectacole
Reguli pentru spectatori